que oferim

Un espai de treball i anàlisi per a promoure canvis en aquelles actituds, conductes i formes de relació que generen malestar i patiment, proposant en cada cas el recurs terapèutic més adient: Psicoterapie breu Psicoterapia d'orientació psicodinàmica Psicoanàlisi Mindfulness Neurofeedback Tractaments psicoeducatius Terapia EMDR